Sözlük

...

Tıp Terimleri Sözlüğü

Pars Clavicularis Ne Demek?

Tıpta Pars Clavicularis teriminin Türkçe karşılığı, anat. Klavikulanın ön kenarının 2/3 içyan bölümü.

Oligometallic Ne Demek?

Tıpta Oligometallic teriminin Türkçe karşılığı, a. Az miktarda maden ihtiva eden.

Red Lotion Ne Demek?

Tıpta Red Lotion teriminin Türkçe karşılığı, Çinko sülfat ihtiva eden bir çözelti.

Osteocampsia Ne Demek?

Tıpta Osteocampsia teriminin Türkçe karşılığı, n. Kemik kavsi.

Umbilical Ne Demek?

Tıpta Umbilical teriminin Türkçe karşılığı, a. Göbeğe ait, umbilicalis.

Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Sertem Ne Demek?

Osmanlıca'da Sertem teriminin Türkçe karşılığı, Uzun, tavil. * Yumuşak sözlü kişi. * Hışmını ve gadabını süratle yenen kimse.

Haherî Ne Demek?

Osmanlıca'da Haherî teriminin Türkçe karşılığı, f. Hemşirelik, kızkardeşlik.

Ukul Ne Demek?

Osmanlıca'da Ukul teriminin Türkçe karşılığı, (Akıl. C.) Akıllar.

Mütedair Ne Demek?

Osmanlıca'da Mütedair teriminin Türkçe karşılığı, Dolayı, alâkalı, üzerine, müteallik, için.

Şakis Ne Demek?

Osmanlıca'da Şakis teriminin Türkçe karşılığı, Şerik, ortak. * Hisse, nasip.