Sözlük

...

Tıp Terimleri Sözlüğü

Etheromania Ne Demek?

Tıpta Etheromania teriminin Türkçe karşılığı, n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.

Ginglyform Ne Demek?

Tıpta Ginglyform teriminin Türkçe karşılığı, a. Sadece öne ve arkaya hareket yeteneği gösteren ekleme benzeyen, menteşe gibi.

Saluresis Ne Demek?

Tıpta Saluresis teriminin Türkçe karşılığı, n. Vücutta toplanan sodyumun idrarla atılışı, salürezis.

Tepid Bath Ne Demek?

Tıpta Tepid Bath teriminin Türkçe karşılığı, Ilık banyo, ılıca.

Paratenon Ne Demek?

Tıpta Paratenon teriminin Türkçe karşılığı, n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.

Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Kirzam Ne Demek?

Osmanlıca'da Kirzam teriminin Türkçe karşılığı, Saçma sapan şeyler konuşan. Manâsız sözler söyliyen kimse.

Ülhiyye Ne Demek?

Osmanlıca'da Ülhiyye teriminin Türkçe karşılığı, Çocuk oyuncağı, oyuncak.

Engüşt-i kihin Ne Demek?

Osmanlıca'da Engüşt-i kihin teriminin Türkçe karşılığı, Serçe parmak.

Heyşur Ne Demek?

Osmanlıca'da Heyşur teriminin Türkçe karşılığı, Ot. * Ağaç.

Bab(a) Ne Demek?

Osmanlıca'da Bab(a) teriminin Türkçe karşılığı, f. Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. * Gemi halatlarının bağlandığı yer. * İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. * Mânevi rehber, şeyh. * Bektaşi şeyhi. * Hayırhah ve muhterem. * Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatta en büyük eseri, yetiştireceği hayırlı evlâttır. Evlâdın yaptığı hayır ve sevap işleri, onu yetiştiren babanın amel defterine de geçer. Her baba çocuğunu müslüman olarak yetiştirmekle görevlidir. Evlâd da dine aykırı olmayan emirlerini saygı ile yerine getirmekle yükümlüdür. İslâm ailesinde baba-evlat ilişkisi sadece bu dünya hayatıyla sınırlı değildir. Ebedi âlemde de devam edeceği esasına göre olur.