Sözlük

...

Tıp Terimleri Sözlüğü

Febricide Ne Demek?

Tıpta Febricide teriminin Türkçe karşılığı, a. & n. 1. Ateiş yokeden (kesen); 2. Ateşi kesen bir faktör.

Flank Ne Demek?

Tıpta Flank teriminin Türkçe karşılığı, n. Böğür.

Estromania Ne Demek?

Tıpta Estromania teriminin Türkçe karşılığı, n. Kadının aşırı cinsel arzu taşıması hali, östromani.

Traumat(O) Ne Demek?

Tıpta Traumat(O) teriminin Türkçe karşılığı, pref. Travma (ile ilgili).

Onychomalacia Ne Demek?

Tıpta Onychomalacia teriminin Türkçe karşılığı, n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.

Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Girîv Ne Demek?

Osmanlıca'da Girîv teriminin Türkçe karşılığı, f. Bağırma, feryat etme, çığlık atma, bağrışma.

Hissedar Ne Demek?

Osmanlıca'da Hissedar teriminin Türkçe karşılığı, Hisse sâhibi, hissesi olan.

Talah Ne Demek?

Osmanlıca'da Talah teriminin Türkçe karşılığı, Salih olmayan. Bozuk.

Maraziyyât Ne Demek?

Osmanlıca'da Maraziyyât teriminin Türkçe karşılığı, Hastalıklar ilmi, patoloji.

Havatir-i şeytaniye Ne Demek?

Osmanlıca'da Havatir-i şeytaniye teriminin Türkçe karşılığı, Şeytanî vesvese ve düşünceler.