Sözlük

...

Tıp Terimleri Sözlüğü

Inflection Ne Demek?

Tıpta Inflection teriminin Türkçe karşılığı, n. See: inflexion.

Phosphite Ne Demek?

Tıpta Phosphite teriminin Türkçe karşılığı, n. biochem. Fosforlu asit tuzu.

Marfan's Syndrome Ne Demek?

Tıpta Marfan's Syndrome teriminin Türkçe karşılığı, n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.

Pectus Carinatum Ne Demek?

Tıpta Pectus Carinatum teriminin Türkçe karşılığı, (pigeon chest), Güvercin (kuş) göğsü. (See: Breast).

Spinobulbar Ne Demek?

Tıpta Spinobulbar teriminin Türkçe karşılığı, a. Omurilik ve soğaniliğe ait.

Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Kudurî Ne Demek?

Osmanlıca'da Kudurî teriminin Türkçe karşılığı, (Hi: 362 - 428) Bağdadlıdır. Ahmed İbn-i Muhammed Bağdâdi diye de anılır. Hanefi fıkıh âlimlerindendir. Bu zatın, fıkha dâir meşhur kitabının ismi de Kudurî'dir.

Hilaf-i âde Ne Demek?

Osmanlıca'da Hilaf-i âde teriminin Türkçe karşılığı, Âdet ve kaidenin aksine. Kaide ve nizama aykırı.

Mişa` Ne Demek?

Osmanlıca'da Mişa` teriminin Türkçe karşılığı, Kumsuz yer.

Sümmeha Ne Demek?

Osmanlıca'da Sümmeha teriminin Türkçe karşılığı, Yalan ve bâtıl nesne. * Yer ile gök arası. * Her tarafa dağılıp gitmek.

Tedricî Ne Demek?

Osmanlıca'da Tedricî teriminin Türkçe karşılığı, (Tedriciyye) Yavaş yavaş olan, derece derece yapılan.