Sözlük

...

Tıp Terimleri Sözlüğü

Pharyngopalatine Muscle Ne Demek?

Tıpta Pharyngopalatine Muscle teriminin Türkçe karşılığı, Yutak-damak kası, pharyngopalatinus.

Maxilary Artery, Arteria Ne Demek?

Tıpta Maxilary Artery, Arteria teriminin Türkçe karşılığı, Üstçene arterleri, a. maxillaris. (1. External maxillary artery, arteria, (a. maxillaris externa), See: Facial artery, arteria; 2. Internal maxillary artery, arteria, Üstçene iç arteri, a. maxilaris interna);

Craniotomy Ne Demek?

Tıpta Craniotomy teriminin Türkçe karşılığı, n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.

Germinal Epithelium Ne Demek?

Tıpta Germinal Epithelium teriminin Türkçe karşılığı, 1. Embriyonal gelişim devresinde dişide overlerin, erkekte testislerin üzerini örten hücre tabakası; 2. Yetişkinde over7in üzeriin örten tabaka;

Antistrumatic, Antistrumous Ne Demek?

Tıpta Antistrumatic, Antistrumous teriminin Türkçe karşılığı, a. Lenf bezlerinin tüberkülozunu önleyen.

Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Müferrik Ne Demek?

Osmanlıca'da Müferrik teriminin Türkçe karşılığı, (Fark. dan) Ayıran, tefrik eden, ayırıcı.

Huzuk Ne Demek?

Osmanlıca'da Huzuk teriminin Türkçe karşılığı, Adımları birbirine yakın olan kısa boylu kimse.

Semmak Ne Demek?

Osmanlıca'da Semmak teriminin Türkçe karşılığı, Balıkçı.

Maanî-i kudsiyye Ne Demek?

Osmanlıca'da Maanî-i kudsiyye teriminin Türkçe karşılığı, Kudsi mânâlar.

Makru` Ne Demek?

Osmanlıca'da Makru` teriminin Türkçe karşılığı, Okunan. Okunmuş olan.