Sözlük

...

Tıp Terimleri Sözlüğü

Erythro Of Queyrat Ne Demek?

Tıpta Erythro Of Queyrat teriminin Türkçe karşılığı, Glans penis üzerinde gelişen ve kolaylıkla kansere dönüşebilen kırmızımtırak leke şeklinde küçük lezyon.

Circular Hymen Ne Demek?

Tıpta Circular Hymen teriminin Türkçe karşılığı, Dairesel himen;

Proteus Vulgaris Ne Demek?

Tıpta Proteus Vulgaris teriminin Türkçe karşılığı, Genellikle kokuşma gösteren maddeler üzerind yaşayan bazı vak'alarda üriner sistem enfeksiyonuna sebp olabilen Protens türü.

Fibroplastin Ne Demek?

Tıpta Fibroplastin teriminin Türkçe karşılığı, n. biochem. See: Paraglobulin.

Histonomy Ne Demek?

Tıpta Histonomy teriminin Türkçe karşılığı, n. Doku gelişimi kanunları.

Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Ehl-i şuhud Ne Demek?

Osmanlıca'da Ehl-i şuhud teriminin Türkçe karşılığı, f. Kâinatta tevhid delillerini aynen seyreden, İlâhi ve gizli sırlarını Hakkın izni ile gören şuhud ehli. Veli. * Görecek derecede kat'i kanaat sâhibi olan enbiyâ ve evliyalar.

Perdeberdar Ne Demek?

Osmanlıca'da Perdeberdar teriminin Türkçe karşılığı, f. Perde kaldırıcı. Perde açıcı.

Cümud Ne Demek?

Osmanlıca'da Cümud teriminin Türkçe karşılığı, Donuk. Katı. Sert. * Mc: Gayretsiz. * Soğukluk.

Memhur Ne Demek?

Osmanlıca'da Memhur teriminin Türkçe karşılığı, Mühürlenmiş. Damgalanmış.

Hiyasa Ne Demek?

Osmanlıca'da Hiyasa teriminin Türkçe karşılığı, Kulak halkası. * Dar etmek, darlaştırmak. * Dikmek.