Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Osmanlı terimleri sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimelerinin Türkçe anlamlarını öğrenebilirsiniz.

En Çok Merak Edilen Osmanlıca Terimler

Hanek Ne Demek?

Hanek teriminin Türkçe anlamı, Ağzın tavanı, damak.

Keşide-kamet Ne Demek?

Keşide-kamet teriminin Türkçe anlamı, f. Uzun boylu.

Defterdar Ne Demek?

Defterdar teriminin Türkçe anlamı, Defter tutan. Devletin gelir ve masraflarını tutan vazifeli memur. Eskiden Maliye Nâzırı bu nam ile anılırdı. Bir vilayetin maliye işlerine bakan memur.

Enabib Ne Demek?

Enabib teriminin Türkçe anlamı, (Ünbube. C.) Kamış gibi boğum, boğum olan şeyler. İçi boş olan fen âletleri, borular.

Isdar Ne Demek?

Isdar teriminin Türkçe anlamı, (Sudur. dan) Çıkarma, çıkarılma, sudur ettirme. * Deveyi sudan geri döndürmek. * Rücu ettirmek, geri döndürmek, vazgeçirmek.

Migşa Ne Demek?

Migşa teriminin Türkçe anlamı, Bahadır, kahraman.

Ulvan Ne Demek?

Ulvan teriminin Türkçe anlamı, Mektup ve yazı başlığı. * Övünme, tefahur.

Teslil Ne Demek?

Teslil teriminin Türkçe anlamı, (Sell. den) Sıyırıp çekme. * Verem etme.

Ehl-i irz Ne Demek?

Ehl-i irz teriminin Türkçe anlamı, Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli.

Maanî-i ûlâ Ne Demek?

Maanî-i ûlâ teriminin Türkçe anlamı, Evvelki mânâlar, vesileler.

Müteemmir Ne Demek?

Müteemmir teriminin Türkçe anlamı, Âmirlik yapan kişi. Emreden kimse.

Rabb-üd dâr Ne Demek?

Rabb-üd dâr teriminin Türkçe anlamı, Ev sâhibi.

Zâtî Ne Demek?

Zâtî teriminin Türkçe anlamı, (Zâtiyye) Zâta mensub. Kendisine âit, ile alâkalı, hususi. Özel.

Şehper Ne Demek?

Şehper teriminin Türkçe anlamı, f. Kuş kanadının en uzun tüyü.

Dekdak Ne Demek?

Dekdak teriminin Türkçe anlamı, (C.: Dekâdik) Kum yığını.

A Harfi

Osmanlıca Terimler A

B Harfi

Osmanlıca Terimler B

C Harfi

Osmanlıca Terimler C

D Harfi

Osmanlıca Terimler D

E Harfi

Osmanlıca Terimler E

F Harfi

Osmanlıca Terimler F

G Harfi

Osmanlıca Terimler G

H Harfi

Osmanlıca Terimler H

I Harfi

Osmanlıca Terimler I

J Harfi

Osmanlıca Terimler J

K Harfi

Osmanlıca Terimler K

L Harfi

Osmanlıca Terimler L

M Harfi

Osmanlıca Terimler M

N Harfi

Osmanlıca Terimler N

O Harfi

Osmanlıca Terimler O

P Harfi

Osmanlıca Terimler P

Q Harfi

Osmanlıca Terimler Q

R Harfi

Osmanlıca Terimler R

S Harfi

Osmanlıca Terimler S

T Harfi

Osmanlıca Terimler T

U Harfi

Osmanlıca Terimler U

V Harfi

Osmanlıca Terimler V

W Harfi

Osmanlıca Terimler W

X Harfi

Osmanlıca Terimler X

Y Harfi

Osmanlıca Terimler Y

Z Harfi

Osmanlıca Terimler Z