Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Osmanlı terimleri sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimelerinin Türkçe anlamlarını öğrenebilirsiniz.

En Çok Merak Edilen Osmanlıca Terimler

Rakşa` Ne Demek?

Rakşa` teriminin Türkçe anlamı, (C.: Rukaşâ) Alaca yılan. * Süslü kadın.

Mizacgir Ne Demek?

Mizacgir teriminin Türkçe anlamı, f. Mizâc ve keyiflere göre hareket eden.

Musîbet Ne Demek?

Musîbet teriminin Türkçe anlamı, Afet. Belâ. Felâket. Hastalık. Dert.(Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musâb olan bir koyun, lisan-ı hâliyle: "Biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyâde fâidemizi düşünür. Mâdem onun rızâsı yoktur, dönelim." diye kendisi döner, sürü de döner.Ey nefis! Sen o koyundan fazla âsi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına mâruz kaldığın zaman $ söyle ve merci-i hakikiye dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür. M.N.)

Mazbutât Ne Demek?

Mazbutât teriminin Türkçe anlamı, (Mazbut. C.) Ele geçirilmiş; kaydedilmiş; hatırda tutulmuş şeyler. Mazbut olan şeyler.

Cilvesaz Ne Demek?

Cilvesaz teriminin Türkçe anlamı, f. Cilveli. Nazlı. Gönül alan.

Efakil Ne Demek?

Efakil teriminin Türkçe anlamı, (Efkel. C.) Titrekler, titreyenler.

Tekabkub Ne Demek?

Tekabkub teriminin Türkçe anlamı, Bağırsaklarda gazların meydana getirdiği gurultu.

Fikr Ne Demek?

Fikr teriminin Türkçe anlamı, (Fikir) Akıl. * Re'y, istek, düşünce.

Enis(e) Ne Demek?

Enis(e) teriminin Türkçe anlamı, (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili. * Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır. * Yaban horozu.

Kemter Ne Demek?

Kemter teriminin Türkçe anlamı, f. Aciz. Fakir. İtibarsız. * Başka şeylere göre daha az olan. Pek aşağı. * Noksan, eksik.

Zilf Ne Demek?

Zilf teriminin Türkçe anlamı, Hayvanların çatal tırnağı.

Lâm-ut-takviye Ne Demek?

Lâm-ut-takviye teriminin Türkçe anlamı, Takviye lam'ı. Bu harf Arabçada ve yerine ve mânâsına da kullanılır.

Efâzil Ne Demek?

Efâzil teriminin Türkçe anlamı, (Efdal. C.) Fâzıllar, faziletliler. Mümtaz ve çok bilgili kimseler.

Sübhanî (sübhaniye) Ne Demek?

Sübhanî (sübhaniye) teriminin Türkçe anlamı, Allah (C.C.) ile alâkalı. İlâhî. Allah'a mahsus, Onun eserlerine âit ve müteallik. Allah'ın Sübhan sıfatına âid.

Hammal Ne Demek?

Hammal teriminin Türkçe anlamı, (Haml. den) Bir ücret karşılığında eliyle veya sırtıyla yük taşıyan adam. * Mc: Kaba, görgüsüz, terbiyesiz.

A Harfi

Osmanlıca Terimler A

B Harfi

Osmanlıca Terimler B

C Harfi

Osmanlıca Terimler C

D Harfi

Osmanlıca Terimler D

E Harfi

Osmanlıca Terimler E

F Harfi

Osmanlıca Terimler F

G Harfi

Osmanlıca Terimler G

H Harfi

Osmanlıca Terimler H

I Harfi

Osmanlıca Terimler I

J Harfi

Osmanlıca Terimler J

K Harfi

Osmanlıca Terimler K

L Harfi

Osmanlıca Terimler L

M Harfi

Osmanlıca Terimler M

N Harfi

Osmanlıca Terimler N

O Harfi

Osmanlıca Terimler O

P Harfi

Osmanlıca Terimler P

Q Harfi

Osmanlıca Terimler Q

R Harfi

Osmanlıca Terimler R

S Harfi

Osmanlıca Terimler S

T Harfi

Osmanlıca Terimler T

U Harfi

Osmanlıca Terimler U

V Harfi

Osmanlıca Terimler V

W Harfi

Osmanlıca Terimler W

X Harfi

Osmanlıca Terimler X

Y Harfi

Osmanlıca Terimler Y

Z Harfi

Osmanlıca Terimler Z