Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Osmanlı terimleri sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimelerinin Türkçe anlamlarını öğrenebilirsiniz.

En Çok Merak Edilen Osmanlıca Terimler

Makir Ne Demek?

Makir teriminin Türkçe anlamı, Hile yapan. Mekreden.

Muhtenik Ne Demek?

Muhtenik teriminin Türkçe anlamı, (Hank. dan) Nefes alamayıp boğulan. Boğuk. Boğulmuş.

Meharic Ne Demek?

Meharic teriminin Türkçe anlamı, (Mahrec. C.) Mahreçler. Dışarı çıkacak şeyler.

İstinbât Ne Demek?

İstinbât teriminin Türkçe anlamı, Bir iş veya sözden gizli bir anlam çıkarmak, tahmin etmek.

Şehname Ne Demek?

Şehname teriminin Türkçe anlamı, f. İran Şairi Firdevsî'nin destan şeklindeki eseri. * Büyük hükümdarların kahramanlık mâcerâlarını anlatan büyük manzum eser.

Muhazzar Ne Demek?

Muhazzar teriminin Türkçe anlamı, Yeşile boyanmış. Yeşil renk ile renklendirilmiş.

Lâhik Ne Demek?

Lâhik teriminin Türkçe anlamı, Yetişen, ulaşan, erişen. Eklenen, katılan. * Fık: Namaz başlangıcında imama uymuşken ayrılarak tekrar namaz bitmeden imama uyan.

Na-resa Ne Demek?

Na-resa teriminin Türkçe anlamı, f. Yetişmemiş, ham. * Uygun ve münasib olmayan.

Sehh Ne Demek?

Sehh teriminin Türkçe anlamı, Dökmek.

Milked Ne Demek?

Milked teriminin Türkçe anlamı, Nesne dövecek âlet.

A`raf Ne Demek?

A`raf teriminin Türkçe anlamı, (Arf. C.) Sırt, tepe. Özel manası Cennetle Cehennem arası bir yer.(Arf, herhangi bir yüksek yer demektir ki, bu münâsebetle atın yelesine, horozun ibiğine arf denilmiştir.)(A'raf, meşhur bir kavle göre Cennet ile Cehennem arasındaki hicabın, surun yüksek tepeleri demek olur. İbni Abbastan sıratın şerefeleri diye bir kavil de mervidir. Fakat Hasanı Basri Hazretleri demiştir ki, A'raf ma'rifettendir. Ve mânâ "Ehl-i Cennet ile ehl-i Nârı simalarından tanımak üzere bir takım rical vardır demektir. Kendisine bu rical "hasenat ve seyyiatları müsavi olan kimselerdir" denildikte dizine vurmuş ve bunlar, demiş, Allah tealânın ehl-i Cennet ile ehl-i Nârı tanımak ve birbirinden temyiz etmek üzere tâyin buyurduğu bir kavmdir. Vallahi bilmem belki bazısı şimdi beraberimizdedir. Hâsılı A'raf üzerindeki ricalin tefsirinde başlıca iki kavil vardır. Birincisi Ebu Huzeyfe ve saireden mervi olduğu üzere bunlar amelde kusur etmiş ve mizanda hasenat ve seyyiatları müsavi gelmiş bir taife-i muvahhidindir ki Cennet ile Cehennem arasında bir müddet kalırlar. Sonra Allah Tealâ haklarında bir hüküm verir. (İkincisi) Bunlar Enbiya, şühedâ, ahyar, ulemâ veya rical suretinde görünür. Melâike gibi dereceleri yüksek bir takım zevattır.) (E.T.)

Derya-misal Ne Demek?

Derya-misal teriminin Türkçe anlamı, Deniz gibi çok olan, denizi andıran.

Debeş Ne Demek?

Debeş teriminin Türkçe anlamı, Evin esası.

Berik Ne Demek?

Berik teriminin Türkçe anlamı, Yıldırayıcı, çok parlak nesne. (Mübâlağası: Berrak) * Parıltı, ışık, ziya.

Nuhaa Ne Demek?

Nuhaa teriminin Türkçe anlamı, Tükürmek.

A Harfi

Osmanlıca Terimler A

B Harfi

Osmanlıca Terimler B

C Harfi

Osmanlıca Terimler C

D Harfi

Osmanlıca Terimler D

E Harfi

Osmanlıca Terimler E

F Harfi

Osmanlıca Terimler F

G Harfi

Osmanlıca Terimler G

H Harfi

Osmanlıca Terimler H

I Harfi

Osmanlıca Terimler I

J Harfi

Osmanlıca Terimler J

K Harfi

Osmanlıca Terimler K

L Harfi

Osmanlıca Terimler L

M Harfi

Osmanlıca Terimler M

N Harfi

Osmanlıca Terimler N

O Harfi

Osmanlıca Terimler O

P Harfi

Osmanlıca Terimler P

Q Harfi

Osmanlıca Terimler Q

R Harfi

Osmanlıca Terimler R

S Harfi

Osmanlıca Terimler S

T Harfi

Osmanlıca Terimler T

U Harfi

Osmanlıca Terimler U

V Harfi

Osmanlıca Terimler V

W Harfi

Osmanlıca Terimler W

X Harfi

Osmanlıca Terimler X

Y Harfi

Osmanlıca Terimler Y

Z Harfi

Osmanlıca Terimler Z