Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Osmanlı terimleri sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimelerinin Türkçe anlamlarını öğrenebilirsiniz.

En Çok Merak Edilen Osmanlıca Terimler

Teşerrüf Ne Demek?

Teşerrüf teriminin Türkçe anlamı, şereflenme. şeref bulma. Ulviyete erişme.

Samit Ne Demek?

Samit teriminin Türkçe anlamı, Tatsız bayat süt. * Tuzsuz ekmek.

Semen Ne Demek?

Semen teriminin Türkçe anlamı, Yağ. Erimiş tereyağı. (Bak: Simen)

Terbi` Ne Demek?

Terbi` teriminin Türkçe anlamı, Gazelin her beytine ikişer mısra ilâve ederek onu âdeta murabba (dörtlük) şekline koyma. * Dörde bölme. * Dört köşe etme.

Guyum Ne Demek?

Guyum teriminin Türkçe anlamı, (Gaym. C.) Bulutlar.

Pendimi guş etti Ne Demek?

Pendimi guş etti teriminin Türkçe anlamı, Nasihatımı dinledi.

Bâp Ne Demek?

Bâp teriminin Türkçe anlamı, (Bak : BÂB)

Mümtaziyet Ne Demek?

Mümtaziyet teriminin Türkçe anlamı, Ayrılık, ayrı vasıf sahibi olmak, ayrı ve üstün vasıflılık. Yüksek vasıf sâhibliği. * Edb: İfadenin diğer sözlerden daha güzel ve farklı olması.

Teravih Ne Demek?

Teravih teriminin Türkçe anlamı, Ramazan gecelerinde kılınan ve sünnet olan yirmi rek'atlık namaz.

Ra`b Ne Demek?

Ra`b teriminin Türkçe anlamı, Doldurmak. * Efsun, (sihir yapanlar okurlar.)

Menfî Ne Demek?

Menfî teriminin Türkçe anlamı, Müsbetin zıddı. Müsbet olmayan. * Nefyedilmiş, sürgün edilmiş. Sürgün. * Bir şeyin olmayacak cihetini düşünen. * Hakikatın aksini iddia eden. * Gr: Başında nefiy edatı bulunan kelime veya cümle. * Nâkıs. Negatif, olumsuz.

Müzal Ne Demek?

Müzal teriminin Türkçe anlamı, Ek, ilâve, zeyl. * Etek, kuyruk. * Hor ve hakir.

El-vehhab Ne Demek?

El-vehhab teriminin Türkçe anlamı, Allah (C.C.)

Müteheyyic Ne Demek?

Müteheyyic teriminin Türkçe anlamı, Heyecana gelen, coşan, coşkun, heyecanlı.

Selt Ne Demek?

Selt teriminin Türkçe anlamı, Karın gürüldemesi.

A Harfi

Osmanlıca Terimler A

B Harfi

Osmanlıca Terimler B

C Harfi

Osmanlıca Terimler C

D Harfi

Osmanlıca Terimler D

E Harfi

Osmanlıca Terimler E

F Harfi

Osmanlıca Terimler F

G Harfi

Osmanlıca Terimler G

H Harfi

Osmanlıca Terimler H

I Harfi

Osmanlıca Terimler I

J Harfi

Osmanlıca Terimler J

K Harfi

Osmanlıca Terimler K

L Harfi

Osmanlıca Terimler L

M Harfi

Osmanlıca Terimler M

N Harfi

Osmanlıca Terimler N

O Harfi

Osmanlıca Terimler O

P Harfi

Osmanlıca Terimler P

Q Harfi

Osmanlıca Terimler Q

R Harfi

Osmanlıca Terimler R

S Harfi

Osmanlıca Terimler S

T Harfi

Osmanlıca Terimler T

U Harfi

Osmanlıca Terimler U

V Harfi

Osmanlıca Terimler V

W Harfi

Osmanlıca Terimler W

X Harfi

Osmanlıca Terimler X

Y Harfi

Osmanlıca Terimler Y

Z Harfi

Osmanlıca Terimler Z