Tıp Terimleri Sözlüğü

Tıp terimleri sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince tıbbi kelimelerinin Türkçe anlamlarını öğrenebilirsiniz.

En Çok Merak Edilen Tıbbi Terimler

Canine Teeth Ne Demek?

Canine Teeth teriminin Türkçe anlamı, Kesici dişler ile önazı dişleri arasında yer alan dört adet diş, köpek dişi.

Pepsin Ne Demek?

Pepsin teriminin Türkçe anlamı, n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.

Crista Sacralis Mediana Ne Demek?

Crista Sacralis Mediana teriminin Türkçe anlamı, anat. Orta çizgide yer alan ve diken çıkıntıların körelmiş kalıntısı olan bir dizi ibik.

Mycobacterium Ne Demek?

Mycobacterium teriminin Türkçe anlamı, n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.

Semipermeable Ne Demek?

Semipermeable teriminin Türkçe anlamı, a. Yarı geçirgen, muayyen molekülleri geçirebilen.

Serum Sickness Ne Demek?

Serum Sickness teriminin Türkçe anlamı, Bir serumun verilmesinden sonra10 gün içerisinde ortaya çıkan duyarlık reaksiyonları, serum hastalığı.

Elytroptosis Ne Demek?

Elytroptosis teriminin Türkçe anlamı, n. Vagina duvarlarının aşağıya sarkması, vagina prolapsusu.

Stethography Ne Demek?

Stethography teriminin Türkçe anlamı, n. Solunum esnasında göğüs duvarında meydanag elen hareketlerin stetograf aracılığıyla kaydedilmesi, stetografi.

Pawlik's Grip Ne Demek?

Pawlik's Grip teriminin Türkçe anlamı, n. Çocuk başının pelvisteki durumunu ortaya koymak için uygulanan bir yöntem.

Rachiomyelitis Ne Demek?

Rachiomyelitis teriminin Türkçe anlamı, n. Belkemiği iliği iltihabı.

Ligamentous Ne Demek?

Ligamentous teriminin Türkçe anlamı, a. 1. Bağsı; 2. Bağlı, 3. Bağa ait.

Vesiculectomy Ne Demek?

Vesiculectomy teriminin Türkçe anlamı, n. Seminal vezikülü çıkarma ameliyatı, vezikülektomi.

Amenorrhea Ne Demek?

Amenorrhea teriminin Türkçe anlamı, n. 1. Adet (aybaşı) yokluğu; 2. Cinsel yaşama girmiş kadının adet görmemesi, adet kesilmesi.

Medical Attendance (Care) Ne Demek?

Medical Attendance (Care) teriminin Türkçe anlamı, Tıbbi müdahale.

Enema Syring Ne Demek?

Enema Syring teriminin Türkçe anlamı, Rektum'dan barsaklara sıvı sekvetmede kullanılan araç, lavman aleti;

A Harfi

Tıbbi Terimler A

B Harfi

Tıbbi Terimler B

C Harfi

Tıbbi Terimler C

D Harfi

Tıbbi Terimler D

E Harfi

Tıbbi Terimler E

F Harfi

Tıbbi Terimler F

G Harfi

Tıbbi Terimler G

H Harfi

Tıbbi Terimler H

I Harfi

Tıbbi Terimler I

J Harfi

Tıbbi Terimler J

K Harfi

Tıbbi Terimler K

L Harfi

Tıbbi Terimler L

M Harfi

Tıbbi Terimler M

N Harfi

Tıbbi Terimler N

O Harfi

Tıbbi Terimler O

P Harfi

Tıbbi Terimler P

Q Harfi

Tıbbi Terimler Q

R Harfi

Tıbbi Terimler R

S Harfi

Tıbbi Terimler S

T Harfi

Tıbbi Terimler T

U Harfi

Tıbbi Terimler U

V Harfi

Tıbbi Terimler V

W Harfi

Tıbbi Terimler W

X Harfi

Tıbbi Terimler X

Y Harfi

Tıbbi Terimler Y

Z Harfi

Tıbbi Terimler Z