Tıp Terimleri Sözlüğü

Tıp terimleri sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince tıbbi kelimelerinin Türkçe anlamlarını öğrenebilirsiniz.

En Çok Merak Edilen Tıbbi Terimler

Ambulance Ne Demek?

Ambulance teriminin Türkçe anlamı, n. 1. Hastane otomobili, can kurtaran, ambülans; 2. Seyyar hastane.

Ethylmorphine Hydrochloride Ne Demek?

Ethylmorphine Hydrochloride teriminin Türkçe anlamı, n. biochem. Öksürük ve ağrı kesici beyaz billüri toz.

Laryngoparalysis Ne Demek?

Laryngoparalysis teriminin Türkçe anlamı, n. Larinks felci.

Ovisac Ne Demek?

Ovisac teriminin Türkçe anlamı, n. Yumurtacık kesesi, Graaf folikülü.

Valval, Valgar Ne Demek?

Valval, Valgar teriminin Türkçe anlamı, a. Kapağa ait.

Longitudinal Lie Ne Demek?

Longitudinal Lie teriminin Türkçe anlamı, Fetüs'ün uzun ekseni ile annenin uzun ekseninin birbirine paralel oluşu (Baş veya makat gelişinde olduğu gibi);

Hyperdynamia Ne Demek?

Hyperdynamia teriminin Türkçe anlamı, n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.

Trichuriasis Ne Demek?

Trichuriasis teriminin Türkçe anlamı, n. Trikuris'lerden ileri gelen hastalık.

Hypoadrenocorticism Ne Demek?

Hypoadrenocorticism teriminin Türkçe anlamı, n. Böbreküstü bezi korteksinden adrenokortikal hormonların yetersiz miktarda salgılanması hali, hipoadrenokortisizim.

Uratemia Ne Demek?

Uratemia teriminin Türkçe anlamı, n. Kanda ürat bolunması.

Silent Period Ne Demek?

Silent Period teriminin Türkçe anlamı, sakin devre;

Tuborrhea Ne Demek?

Tuborrhea teriminin Türkçe anlamı, n. Eustachi borusundan çıkan ifrazat.

Osmiophilic Ne Demek?

Osmiophilic teriminin Türkçe anlamı, a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.

Brachiofacial Paralysis Ne Demek?

Brachiofacial Paralysis teriminin Türkçe anlamı, Tek taraflı olarak kol ve yüzü tutan felç;

Asbestosis Ne Demek?

Asbestosis teriminin Türkçe anlamı, n. İnce asbest liflerinin veya tozlarının inhalasyonuna bağlı olarak meydana gelen akciğer fibrosisi.

A Harfi

Tıbbi Terimler A

B Harfi

Tıbbi Terimler B

C Harfi

Tıbbi Terimler C

D Harfi

Tıbbi Terimler D

E Harfi

Tıbbi Terimler E

F Harfi

Tıbbi Terimler F

G Harfi

Tıbbi Terimler G

H Harfi

Tıbbi Terimler H

I Harfi

Tıbbi Terimler I

J Harfi

Tıbbi Terimler J

K Harfi

Tıbbi Terimler K

L Harfi

Tıbbi Terimler L

M Harfi

Tıbbi Terimler M

N Harfi

Tıbbi Terimler N

O Harfi

Tıbbi Terimler O

P Harfi

Tıbbi Terimler P

Q Harfi

Tıbbi Terimler Q

R Harfi

Tıbbi Terimler R

S Harfi

Tıbbi Terimler S

T Harfi

Tıbbi Terimler T

U Harfi

Tıbbi Terimler U

V Harfi

Tıbbi Terimler V

W Harfi

Tıbbi Terimler W

X Harfi

Tıbbi Terimler X

Y Harfi

Tıbbi Terimler Y

Z Harfi

Tıbbi Terimler Z