Tıp Terimleri Sözlüğü

Tıp terimleri sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince tıbbi kelimelerinin Türkçe anlamlarını öğrenebilirsiniz.

En Çok Merak Edilen Tıbbi Terimler

Self Pollution Ne Demek?

Self Pollution teriminin Türkçe anlamı, Kendi kendine cinsel doyum, mastürbasyon.

Nociceptive Reflex Ne Demek?

Nociceptive Reflex teriminin Türkçe anlamı, AĞrı veya acı yaratan uyarının sebep olduğu refleks;

Anterograde Ne Demek?

Anterograde teriminin Türkçe anlamı, a. İleriye ait olan.

Hemorrhoidolysis Ne Demek?

Hemorrhoidolysis teriminin Türkçe anlamı, n. İlaç enjeksiyonu veya diyatermi ile basuların ortadan kaldırılması.

Tubular Breathing Ne Demek?

Tubular Breathing teriminin Türkçe anlamı, Sufl tüber;

Hematoscope Ne Demek?

Hematoscope teriminin Türkçe anlamı, n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.

Sclerogeny Ne Demek?

Sclerogeny teriminin Türkçe anlamı, n. Sert kıvamda doku oluşması.

Symbiont Ne Demek?

Symbiont teriminin Türkçe anlamı, n. Simbiyoz halinde yaşayan bir organizma.

Hydrazine Ne Demek?

Hydrazine teriminin Türkçe anlamı, n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).

Mitral Hole Ne Demek?

Mitral Hole teriminin Türkçe anlamı, Sol atriyum ve sol karıncık arasındaki delik, mitral deliği.

Lenticular Ne Demek?

Lenticular teriminin Türkçe anlamı, a. Merceğe ait, merceksi, lenticularis.

Heterotransplantation Ne Demek?

Heterotransplantation teriminin Türkçe anlamı, n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.

Healing By Second Intention Ne Demek?

Healing By Second Intention teriminin Türkçe anlamı, yara kenarlarının birbirlerinden uzakta kaldığı durumlarda, aradaki boşluk granulasyon dokusu tarafından doldurulur ve bu tamir dokusunun üzeri epitelle örtülür, par secundum iyileşme.

Microchemistry Ne Demek?

Microchemistry teriminin Türkçe anlamı, n. Cüz'i miktarlar kimyası, mikrokimya.

Chromomere Ne Demek?

Chromomere teriminin Türkçe anlamı, n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.

A Harfi

Tıbbi Terimler A

B Harfi

Tıbbi Terimler B

C Harfi

Tıbbi Terimler C

D Harfi

Tıbbi Terimler D

E Harfi

Tıbbi Terimler E

F Harfi

Tıbbi Terimler F

G Harfi

Tıbbi Terimler G

H Harfi

Tıbbi Terimler H

I Harfi

Tıbbi Terimler I

J Harfi

Tıbbi Terimler J

K Harfi

Tıbbi Terimler K

L Harfi

Tıbbi Terimler L

M Harfi

Tıbbi Terimler M

N Harfi

Tıbbi Terimler N

O Harfi

Tıbbi Terimler O

P Harfi

Tıbbi Terimler P

Q Harfi

Tıbbi Terimler Q

R Harfi

Tıbbi Terimler R

S Harfi

Tıbbi Terimler S

T Harfi

Tıbbi Terimler T

U Harfi

Tıbbi Terimler U

V Harfi

Tıbbi Terimler V

W Harfi

Tıbbi Terimler W

X Harfi

Tıbbi Terimler X

Y Harfi

Tıbbi Terimler Y

Z Harfi

Tıbbi Terimler Z