Bugün : 11 Aralık 2019, Çarşamba
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Gulat nedir?

Gulat, (Gali. C.) Dinde, mezhebte çok ileri salâbet gösterenler. * Galeyân edenler.

Gulat Hakkında BilgiGulat Kelime AnlamıGulat Ne Demek?Gulat Ne Demektir?Gulat Nedir?Gulat Osmanlı TerimiGulat Türkçe AnlamıGulat Türkçe KarşılığıGulat TürkçesiOsmanlıca Gulat

"Gulat" terimine benzer Osmanlıca terimler

Tevaggulât : (Tevaggul. C.) Tevagguller. Devamlı olarak uğraşmalar.

Osmanlı sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Osmanlı sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Osmanlı terimler sözlüğünde en çok aratılan Osmanlıca kelimeler

Gayna : Yaprakları çok olan yaş ağaç.

Zülka : Kaypak, düz yer.

Ruhsat : (C.: Ruhas-Ruhsat) İzin, müsaade. * Genişlik. * Kolaylık. * Fık: Kulların özürlerine mebni, kendilerine bir suhulet ve müsaade olmak üzere, ikinci derecede meşru' kılınan şeydir. Sefer halinde Ramazan-ı Şerif orucunun tutulmaması gibi. Vuku' bulan ikraha mebni, birisinin malını itlaf etmek de bu kabildendir ki, bu halde bu itlaf hakkında bir ruhsat-ı şer'iyye bulunmuş olur. Bir hâdisede, azîmet ile ruhsat içtima' edince, azîmet tarikını iltizam etmek, bir takva nişanesi sayılır. (Bak: Azîmet)

Makzî : Kaza olunmuş, ödenmiş, te'diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris. * Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına muhalif olduğundan, bunları irtikâb etmesi caiz değildir. Bu usul-ü kaideye, "makzî" denilmektedir.

Na-mağlub : f. Yenilmez, mağlub edilmez.

Müsnede : Arka yastığı. Arkaya dayadıkları nesne.

Semi-üd dua : Duayı işiten Allah (C.C.).

Füzud : f. Çoğaltan, ziyadeleştiren, artıran. Muhabbet-füzud $ : Muhabbet artıran, sevgi artıran.

Duâ-yi kavlî : Sözle yapılan dua ki bildiğimiz meşhur duâlardır.

Istifaf : Dizilme. Sıralanma. Saf bağlama.

Sosyal Medyada Paylaşın

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay