Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Zid nedir?

Zid, Aksi, muhâlif, zıt. * Nefret edilen, kerih şey.

Osmanlıca ZidZid Hakkında BilgiZid Kelime AnlamıZid Ne Demek?Zid Ne Demektir?Zid Nedir?Zid Osmanlı TerimiZid Türkçe AnlamıZid Türkçe KarşılığıZid Türkçesi

"Zid" terimine benzer Osmanlıca terimler

Bayezid-i bistamî : (Hi: 188-261) Ehl-i Sünnet ve Cemâatın büyük âlimlerinden ve büyük evliyadandır. İran'ın Bistam şehrinde doğmuştur. Künyesi, Ebu Yezid Tayfur bin İsa El-Bistamî'dir. Cafer-i Sâdık Radıyallahü Anhu'dan kırk sene sonra dünyaya gelmiş ve ondan üveysî olarak feyz almıştır. Mücerret bir hayat geçirmiştir. (K.Sırruhu)

Bergüzide : f. Seçkin. Seçilmiş.

Cem-i ziddeyn : İki zıddın birlikte bulunması. (Bak: İçtima-ı zıddeyn)

Erzide : f. Pahası kesilmiş, kıymeti kararlaştırılmış, değeri belli edilmiş olan şey.

Fi`l-i mezid : Fiilin aslına harf ilâve edilen fiil.

Gazid : Katı sesli. * Yumuşak ot.

Gezide : f. Isırılmış, dişlenmiş.

Güzîde : (Güzin) f. Seçilmiş. İntihab edilmiş. Beğenilmiş.

Güzîde-gân : (Güzide. C.) f. Seçkinler, beğenilmişler, seçilmiş olanlar.

Güzîden : f. Seçmek. İntihab etmek.

Güzîde-suhen : f. Beğenilmiş söz söyleyen, seçkin sözler konuşan.

Halvetgüzide : (Halvetgüzin) f. Halveti, tenha bir yeri seçmiş olan kimse.

Harf-i mezid : Arabçada masdar olan kelimeye harf ilâvesi ile başka masdar yapılır. Bu ilâve edilen harflere "Harf-i mezid" denir. Meselâ: kelimesinde harf-i aslî üçtür. $ (mükâtebe) dendiği zaman, "Müfâale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir" denir.

Hel min mezid : Daha yok mu? Daha olmayacak mı? mânâlarında kullanılır.

Lagzide : f. Kaymış, sürçmüş.

Osmanlı sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Osmanlı sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Osmanlıca kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Osmanlı terimler sözlüğünde en çok aratılan Osmanlıca kelimeler

Hevahî : Bâtıl nesne.

Esvak : (Sûk. C.) Çarşılar. Pazarlar.

Kalb-i muntazam : Edb: Harfleri ters okunduğu zamanda da bir mâna çıkan kelimedir. Meselâ: "Reşat, taşer" gibi.

Nakkar : Müzik, çalgı. * Gagalıyan. * Ağaç, taş ve madeni eşyayı oyarak ve çukurlaştırıp kabartarak ona mücessem şekiller veren sanatkârlar.

Sirac-üs sürc : Lâmbaların lâmbası. En parlak nur. En parlak ışıklı eser.

Haym : Yaramazlık yapmak.

Zillî : Gölge ile alâkalı.

Meyla : Çok budaklı ağaç.

Be-tahsis : Hele, hususiyle.

Kureyş : Kökü Hz. İbrahim'e (A.S.) dayanan, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in de (A.S.M.) mensub olduğu Arab kabilesi.

Sosyal Medyada Paylaşın

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay