Bugün : 15 Aralık 2019, Pazar
BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

Globulinemia nedir?

Globulinemia, n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.

Globulinemia Hakkında BilgiGlobulinemia Kelime AnlamıGlobulinemia Ne Demek?Globulinemia Ne Demektir?Globulinemia Nedir?Globulinemia Tıp TerimiLatince GlobulinemiaTıp Dilinde GlobulinemiaTıpta GlobulinemiaTıpta Globulinemia Nedir?

"Globulinemia" tıp terimine benzer tıbbi terimler

Hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.

Hypogammaglobulinemia : n. Kandaki gammaglobulin seviyesinin azalması.

Myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.

Agammaglobulinemia : n. Kanda Agammaglabulin bulunması.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenebilirsiniz.

Tıp sözlüğü içerisinde merak ettiğiniz Latince kelimenin Türkçe anlamını öğrenmek için, arama formunu veya harfe göre sıralamayı kullanın.

Tıbbi terimler sözlüğünde en çok aratılan Latince tıp kelimeleri

Ice Pack : Küçük buz parçaları ükümesi, ufakbuz yığını (lastik torba veya kmopres içinde deri üzerinden uygulanır).

Quantum : n. (pl. quanta). 1. Miktar; 2. Kuvant teorisine göre enerji birimi.

Charta : n. İlaçlı eriyikte emdirilerek korutulmuş veya üzerine ilaç sürülmüş kağıt, ilaçlı kağıt.

Congenital Defaness : Doğuştan sağırlık.

Subconsciousness : n. 1. Kısmi bilinçlilik; 2. Bilinçaltı.

Laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.

Sick : a. 1. Hasta; 2. Bulantılı.

Chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.

Osteophone : n. Sağırlar için işitem cihazı, odifon.

Digit : n. El veya ayak parmağı, digitus.

Sosyal Medyada Paylaşın

Tıbbi Terimler Sözlüğü Yasal Uyarı

Tıp Sözlüğü'nde verilen bilgiler, tanısal ve/veya tıbbi öneri amaçlı bilgiler değildir. Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalık ve/veya ilaç ve/veya tanıya ilişkin bir çalışma olmayıp, tıbbi terimlere yönelik bilgilendirme amaçlı bir sözlük çalışmasıdır.

Tıp Sözlüğü herhangi bir hastalığın tanısı ve tedavisi amacıyla kullanılamaz. Herhangi bir hastalığınız varsa veya tedavi edilmesi gereken bir hastalığınızın varolduğunu düşünüyorsanız, lütfen vakit kaybetmeden konusunda uzman bir hekime başvurunuz.

Etiketler

Tıp Terimleri, Osmanlı Terimleri, Posta Kodları, Takıcı Bacı, Katalay