C Harfi İle Başlayan Osmanlıca Terimler, 2. Sayfa

...

Osmanlı Terimleri Sözlüğü

Ca`caa Ne Demek?

Ca`caa Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, Değirmen sesi. * İsteklerde zorluk vermek. * Devenin çökermesi. * Çökmüş deveyi kaldırmak.

Ca`cere Ne Demek?

Ca`cere Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, (C.: Ceâcir) Hamurdan çeşitli şekiller yapıp, pekmez içinde pişirip yerler.

Ca`fer-i sâdik Ne Demek?

Ca`fer-i sâdik Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, (Bak: İmam-ı Cafer-i Sâdık)CA'FERİYYE : Caferî tarikatı.

Ca`l Ne Demek?

Ca`l Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, Yaratmak, halk. * Almak. * İş işlemek. Yapmak. * Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:1- Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.2- Halketmek, yaratmak.3- Kavl ve irsal.4- Tehiyye ve tesviye (tanzim ve düzeltme).5- Takdir.6- Tebdil.7- Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.8- Bir şeyi kalbe ilka ve İlhâm eylemek.9- İtikat.10- Tesmiye.11- Bir şeyi diğer bir şeyden icad ve tekvin.12- Bir şeyi bir sıfat ve hâletten diğer bir sıfat ve hâlete döndürmek, kılmak, tasyir.13- Bir nesne üzerine hükmeylemek gerek hak ve gerek bâtıl olsun - vaz'eylemek bir hususu bir kimse ile bir vecih üzere şartlaşmak ve azv ve nisbet eylemek ve hükm-ü şer'i. (L.R.)

Ca`le Ne Demek?

Ca`le Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, (C.: Cüul) Küçük hurma ağacı.

Ca`lî Ne Demek?

Ca`lî Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, Uydurma, samimi olmayan, sahte, düzme ve taklid.

Ca`liyyat Ne Demek?

Ca`liyyat Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, Yapmacık hareketler, sahte, düzme hâller.

Ca`liyyet Ne Demek?

Ca`liyyet Osmanlı teriminin Türkçe karşılığı, Yapmacık (olmak.)

A Harfi

Osmanlıca Terimler A

B Harfi

Osmanlıca Terimler B

C Harfi

Osmanlıca Terimler C

D Harfi

Osmanlıca Terimler D

E Harfi

Osmanlıca Terimler E

F Harfi

Osmanlıca Terimler F

G Harfi

Osmanlıca Terimler G

H Harfi

Osmanlıca Terimler H

I Harfi

Osmanlıca Terimler I

J Harfi

Osmanlıca Terimler J

K Harfi

Osmanlıca Terimler K

L Harfi

Osmanlıca Terimler L

M Harfi

Osmanlıca Terimler M

N Harfi

Osmanlıca Terimler N

O Harfi

Osmanlıca Terimler O

P Harfi

Osmanlıca Terimler P

Q Harfi

Osmanlıca Terimler Q

R Harfi

Osmanlıca Terimler R

S Harfi

Osmanlıca Terimler S

T Harfi

Osmanlıca Terimler T

U Harfi

Osmanlıca Terimler U

V Harfi

Osmanlıca Terimler V

W Harfi

Osmanlıca Terimler W

X Harfi

Osmanlıca Terimler X

Y Harfi

Osmanlıca Terimler Y

Z Harfi

Osmanlıca Terimler Z